Wikipédia spúšta súťaž Jar strednej a východnej Európy

Mediznárodné logo súťaže
Medzinárodné logo súťaže

Na najpopulárnejšej internetovej encyklopédii, Wikipédii, bola odštartovaná súťaž WikiJar SVE 2015, do ktorej sa môžte zapojiť napísaním článku priamo na Slovenskú Wikipédiu. Táto súťaž prebieha v približne dvadsiatich piatich krajinách pod názvom CEE Spring a jej cieľom je zvýšiť povedomie o kultúre, prírodných pamiatkach, zaujímavých osobnostiach a momentoch histórie v regiónoch strednej a východnej Európy.

Wikipédiu čítajú prakticky všetci ale nie všetci vedia, že ju môžu aj sami vylepšiť. Aj touto súťažou pozývame ľudí, aby sa z čitateľov stali spoluautormi.”, vyjadril sa Michal Matúšov, spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Wikimédia Slovenská republika, ktoré súťaž organizuje.

Po skončení súťaže (31. mája 2015) vyberie porota najlepších prispievateľov a odmení ich zaujímavými cenami. Súťažiaci môžu písať o čomkoľvek súvisiacom so strednou a východnou Európou (s výnimkou Slovenska), napríklad o geografii (mestách, riekach, národných parkoch), kultúre (spisovateľoch, hercoch), histórii (panovníkoch, historických regiónoch), miestnej vede, politike, jazykoch a pod.

Do súťaže venovala cenu aj SKEJ – Slovenská esperantská mládež, a to pre najlepšieho autora článkov s témou esperanta. “Esperanto je poľským kultúrnym nehmotným dedičstvom ale svojím vplyvom ďaleko presahuje hranice tejto krajiny”, komentoval zástupca SKEJ podporu súťaže.

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete : http://sk.wikipedia.org/wiki/WP:SVE

Novinky sú zverejňované v udalostiach na facebooku aj Google+

Pridaj komentár

Meno *
Email *
Adresa webu